Sårvård

Vi kan hjälpa till med såromläggningar, sårbedömningar och rådgivning. Det är alltid samma person som sköter dina såromläggningar, vi kan då lätt se förändringar och snabbt ändra på åtgärder vid behov.

Vid konsultationer gäller pris efter överenskommelse.